logo

15 Şubat 2019

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/24 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Bor İlçe, 56 Parsel, TEPEKÖY Mahalle/Köy, gölbağı Mevkii, tarla nitelikli taşınmaz, üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır, 85,00 m2oturum alanlıdır, bir katlıdır, iki adet mesken vasfındadır, briketduvarlı betonarme tabliyeli, normal sıva ve badanalı, demir doğrama giriş, kapılı, PVC doğrama pencereve wc kapılı, beton zeminli olup çatı örtüsü ve bazı iç kapıları yoktur, II. Sınıf B grumu 5-6 yaş grubu42861,42 TLdir, ikinci bina 7,64 m2 oturumlu alanlı briket duvarlı, hezen üzeri toprak damlı, ahşap doğramalı, sıvasız olup tek katlı baraka vasıflı taşınmaz 379,90 TL değerindedir, zirai olarak ince bünyeli killi-tınlı toprak yapısında, %1-2 civarında meyilli, orta derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi olmayan, taşlılık problemi olan, ulaşım imkanları kısıtlı, kısmen makineli tarıma elverişli sulu tarım arazisidir, 6-7 yaşlarında 485 adet kavak ağaçları bulunmaktadır.

Adresi                          : Tepeköy Köyü Bor/NİĞDE

Yüzölçümü                  : 9.437 m2

Arsa Payı                     :

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 92.432,11 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 18/03/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 12/04/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                      : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde İl, Bor İlçe, 890 Parsel, TEPEKÖY Mahalle/Köy, Köyaltı mevkii Mevkii,   ince bünyeli killi-tınlı toprak yapısında, %1-2 civarında meyilli, orta derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi olmayan, taşlılık problemi olan, ulaşım imkanları kısıtlı, kısmen makineli tarıma elverişli bakımsız üzüm bağıdır, taşınmaz köye 500-600 metre mesafededir.

Adresi                          : Tepeköy Köyü Bor/NİĞDE

Yüzölçümü                  : 772 m2

Arsa Payı                     :

İmar Durumu             : Var , İnşaat tarzı Niğde İl Özel İdaresinin 08/08/2018 tarihli yazısı ile köy yerleşik sınırları içerisinde konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için yapılaşma koşulu emsal:0,50 ve yençok:6,50m 2 kat şeklindedir.

Kıymeti                        : 6.199,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 18/03/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
  2. Satış Günü : 12/04/2019 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri                      : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2019

 

    Asım YALÇIN

Satış Memuru

141574

e-imzalıdır

 

 

 

 

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+7 = ?