logo

18 Aralık 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/34 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Niğde İl, Bor İlçe, Kale mahallesi, 211 Ada, 18 Parsel, 160,23 m2 avlulu kerpiç ev, 56 m2 olarak mesken niteliğinde yapı mutfak, banyo wc, antre ve salon-salonmanjeden ibaret, normal sıva ve badanalı, ahşap doğramalı, banyo-wc seramik, diğer zeminler düz mozaik kaplamalı, beton tabliyeli ve sac çatı örtülü, dier yapı da tek katlı ve mesken vasfında 70,75 m2 oturum alanlı, normal sıva ve badanalı, ahşap doğramalı, hezer üzeri saç tavanlı sobalı ısıtmalıdır, II sınıf B grubu olup 21-30 yaş grubunda olan yapıların toplamalanı 126,75 m2olup %32 yıpranma oranına sahiptir, 41.629,77 TL’dir. Arsa : Kolsuz sokakta vemeskun mahaldir Şehit Ferhat Atlı caddesine kuş uçuşu 35 m, ilçe merkezine belediye binasına kuş uçuşu 750 m, ve alt yapı hizmetlerinden yararlanır, arsa değeri 19.000,00 TL’dir

Adresi  : Kale Mahallesi Bor/NİĞDE

Yüzölçümü     : 160,23 m2

Arsa Payı         : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

İmar Durumu  : Var , İnşaat tarzı Bor Belediyesinin 02/06/2016 tarih ve 1275 sayılı yazısı ile bitişik nizam 2 katlı konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti           : 60.629,77 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 21/01/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri         : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR – null null / null

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/34 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/12/2018

 

    Asihale-ilanı-kütahya

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+7 = ?