logo

23 Ekim 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/26 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Niğde İl, Bor İlçe, Kaledışı mahallesi, 840 Ada, 20 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz, belediye hizmet binasına kuş uçuşu 900 metre uzaklıktadır, meskun mahalde olup alt yapı hizmetlerinden yararlanır, konumu ve özellikleri alınarak keşif tarihinde 80000,00 TL dir, bina 1: 99 m2 oturum alanlıdır, tek katlı ve mesken vasfındarı, 3 oda, antre, mutfak, banyo ve wc’den ibarettir, subasman duvarı taş, subasman üzeri duvarı briket olup yığma binadır, hazen üzeri toprak ve üzeri ahşap üzeri oluklu sac kaplamalıdır, normal sıva ve badanalı, PVC asma tavanlıdır, demir doğrama giriş kapılı, yağlı boyalı ahşap iç kapı doğramalı, banyo ve wc kapısı ile pencereleri PVC doğramalıdır, kat kaloriferi mevcuttur, III sınıf B grubu olup 21-30 yaş grubundardır ve %32 yıpranma oranına sahiptir, çevre ve şehircilik bakanlığı yapı yaklaşık maliyetleri ile değeri yıpranma oranı düşüldükten sonra değeri 99 m2*966,00 TL/m2*0,68=65031,12 TL’dir, bina 2: 26 m2 oturum alanlıdır, tek ve ekmek evi vasfındadır, kaba sıvalı, taş duvarlı, çakma ahşap doğramadır, hezen üzeri toprak damlı olup çatı örtüsü yoktur, 1893,53 TL dir, bina 3: 60 m2 oturum alınlı, tek katlı ve oda ambar olmak üzere 2 gözlüdür, beton tabliyeli taş duvarlı, çakma ahşap kapılıdır, duvarları kaba sıvalı olup tavanlar sıvasızdır, çatı örtüsü yoktur, I.sınıf B grubu olup 16-20 yaş grubundadır ve %25 yıpranma oranına, %30 imalat eksikliğine sahipdir, 7182,00 TL dir.

Adresi  : Bor/NİĞDE

Yüzölçümü     : 417 m2

Arsa Payı         :

İmar Durumu  : Bor Belediyesinin 08/08/2018 tarih ve 2029 sayılı yazısı ile ayrık nizam

2 kat konut alanı olarak imar planı içinde kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti           : 154.396,65 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapukaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
  2. Satış Günü : 21/12/2018 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri         : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/10/2018

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+7 = ?