logo

03 Ağustos 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/26 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Niğde ili Bor ilçesi Balcı köyü Köyüstü mevkii, bağ niteliğinde taşınmaz, ince bünyeli killi-tınlı toprak yapısında, sığ derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişsiz kuru tarım yapılabilen bakımsız bağ arazisidir, taşınmaz %30 civarında meyilli ve seki şeklinde düzenlenmiştir,omcaların bir kısmı kurumuş olup taşınmaz içerisinde çok sayıda yabani formda ağaççıklar mevcuttur. Bu ağaççıkların ekonomik değeri yoktur.

Adresi                          :  Niğde ili Bor ilçesi Balcı köyü Bor/NİĞDE

Yüzölçümü                  : 2.208 m2

Arsa Payı                     :

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 10.642,56 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 10/09/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 05/10/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                      : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/07/2018

 

 

    Asım YALÇIN

Satış Memuru

141574

e-imzalıdır

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+3 = ?