logo

26 Temmuz 2018

Rektör Kar Üniversitenin 1 yılını değerlendirdi

Rektör Kar Üniversitenin 1 yılını değerlendirdi 2 Rektör Kar Üniversitenin 1 yılını değerlendirdi 1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 2017—2018 Eğitim ve Öğretim dönemi değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında Niğde’de görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlyas Gökhan ile Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, Fakülte Dekanları ve basın mensupları katıldı.

Niğde ilindeki basın temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler Gününü kutladı. Prof. Dr. Muhsin Kar kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Basın, demokrasinin temel unsuru ve güvencesidir. Kişi hak ve hürriyetleri ile hukukun temel ilkelerine saygılı, kamu yararını gözeten, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi sağlayan, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukların yanı sıra, saydam ve katılımcı yönetimin temel aracı olan basın, şüphesiz ki toplumumuzun birlik ve beraberliğinde önemli rol oynamaktadır.

Milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini benimsemiş, toplumsal değerlere saygıyı, kişi, aile, hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayan, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde toplumu aydınlatma görevini başarı ile yerine getiren tüm basın mensuplarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum.”

2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında basın temsilcilerine yükseköğretimdeki değişimler ve dönüşümler hakkında genel bilgiler aktaran Rektör Kar, üniversitenin stratejik plan çalışmalarında belirlenen ve stratejik planda yer alan öncelikli alanlar hakkında bilgiler vererek, beşeri sermayenin niteliğinin arttırılması, araştırma odaklı üniversite anlayışının kurumsallaşması, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmanın hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Rektör Kar ayrıca üniversite yönetimi olarak uluslararasılaşmaya oldukça büyük önem verdiklerinin altını çizerek uluslararasılaşma hedefleri arasında öğrenci kenti Niğde’nin ve üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerin arttırılması, ikili iş birliği anlaşmalarının yaygınlaştırılması ve Türk dünyası ile iş birliğinin güçlendirilmesinin yer aldığını belirtti.

Göreve geldiği 10 aylık sürede üniversitede yapılan akademik-idari iş ve işlemleri değerlendiren Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitenin gelişimine yönelik istatistiki bilgiler aktardı. Rektör Kar, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Niğde’yi öğrenci kenti olarak tanımladığını ifade eden Rektör Kar sözlerini, “Niğde’ye genel anlamda sunduğu imkânlar açısından baktığınızda, huzurlu ve güvenli bir şehir olmasıyla beraber yaşam maliyetinin de oldukça uygun olması sebebiyle öğrenci kenti olma özelliği taşımaktadır” diye sürdürdü.

Üniversite bünyesinde yer alan 10 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 1 Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, mevcut sayının arttırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, geçtiğimiz akademik yıl içerisinde Sağlık Bilimleri Enstitüsünün açılmasının yanı sıra mevcut programlara ek olarak Bankacılık ve Finans (II. Öğretim), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (II. Öğretim), Yönetim Bilişim Sistemleri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Fizik ve Biyoloji bölümlerinin Senatonun önerisi ve YÖK’ün kararı ile açıldığını ifade etti.

Lisansüstü eğitimi çerçevesinde ise İktisat, Beden Eğitimi ve Spor, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Doktora programları ile Maliye, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programlarının eklendiğini belirtti.

Konuşmasının devamında yeni açılan ön lisans programlarına değinen Rektör Kar, “Aşçılık, Adalet, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Sivil Havacılık İşletmeciliği (II. Öğretim), Optisyenlik, Fizyoterapi ve Tapu Kadastro gibi yeni programlarla nitelikli ara eleman yetiştirilmesine önem vereceğiz. Ayrıca Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesi ve Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun (4 Yıllık)  kurulması için YÖK’e başvuruda bulunduk. Bunların yanı sıra Ulukışla Meslek Yüksekokulu bünyesinde Makinistlik ve Raylı Sistemler İşletmeciliği programlarının açılması için de YÖK’e teklifimizi sunduk” dedi.

Üniversitenin gelişimine yönelik detaylı bilgiler aktaran Rektör Kar, Akademik ve İdari Personel ile öğrenci sayılarına da değinerek şunları ifade etti: “Üniversitemizde nitelik ve nicelik açısından önemli artışlar olmuştur. Üniversitemiz bünyesinde şuan 937 akademik personel, 522 idari personel ve 192 sürekli işçimiz görev yapmaktadır.  Bu dönem 3905 öğrencimizi mezun ettik ve yeni eğitim öğretim döneminde kayıt yaptıracak öğrencilerle birlikte tahmini öğrenci sayımızın toplamda 28.691 olması beklenmektedir.

Konuşmasında, ulusal ve uluslararası alanda olmak üzere birçok bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde yer aldıklarını ifade eden Rektör Kar, son bir yıl içerisinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde konferans, seminer, panel, tiyatro ve konser gibi yaklaşık 180’e yakın etkinlik düzenlediklerinin altını çizdi.

Dünyanın pek çok ülkesindeki üniversiteler ile yapılan iş birlikleri kapsamında birçok protokol anlaşması imzaladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Muhsin Kar, bilim ve teknoloji alanında uluslararası projelere ortaklık eden, Erasmus, Mevlana ve İkili Akademik İşbirliği Anlaşması gibi uluslararası öğrenci değişim programlarını başarıyla uygulayan ve 200’e yakın iş birliği anlaşması bulunan bir üniversite olduklarını sözlerine ekledi.

Uluslararasılaşma stratejisi kapsamında; Maarif Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladıklarına değinerek, MEB’e bağlı uluslararası liselerden öğrenci kabulünün kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Rektör Kar, Türk Dünyasından olduklarını belgelendiren uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretlerini indirimli ödemelerini sağlayan bir karar aldıklarını kaydetti.

Öğrencilerin tercihlerinde şehirlerin sunduğu sosyal ve kültürel imkânların önemli olduğuna değinen Rektör Kar, öğrenci memnuniyeti kapsamında düzenlenen etkinliklerin çeşitlendirilerek arttırılmasını hedeflediklerini kaydederek, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak öğrencilerin sosyal kültürel gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenliyor ve bu etkinliklerin nitelikli olarak sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Öğrenci Kulüplerinin işlevine de dikkat çeken Rektör Kar, Öğrenci Kulüplerine imkânlar ölçüsünde her türlü gayret ve desteğin sağlandığını sözlerine ekleyerek, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda iyi yetişebilmeleri için çok sayıda aktivite düzenlediklerini açıkladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası konferans, sempozyum, çalıştay gibi birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Rektör Kar, öğrenciler arası kültür etkileşimini sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde Türk Kazak Kültür ve Eğitim Merkezinin açıldığını belirterek,  yine bu kapsamda Türk Afgan Dostluk Gecesi düzenlediklerini ifade etti.

Öğrenci istek ve beklentilerine çözüm odaklı yaklaşan bir yönetim anlayışına sahip olduklarına dikkat çeken Rektör Kar, bu yönde yaptıkları çalışmalar hakkında şunları kaydetti: “Öğrencilerin yaz okulu açılmasına yönelik sosyal medya üzerinden gelen yoğun talepleri üzerine, üniversitemiz senatosu tarafından alınan kararla, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle “Yaz Okulu”nu açtık. Bunun yanı sıra; tatil günlerinde yapılamayan bazı dersler hafta sonu yapılıyordu, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda bu konuda da düzenlemeler gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası öğrencilerimizin Türk Dili dersi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için ayrı sınıflar oluşturarak yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırdık.”

Üniversitenin Bor’da faaliyet gösteren Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında da bilgiler paylaşan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar; merkezin, eğitim öğretim konularında teorik bilgilerin pratiğe yansıtılmasına katkı yapacak şekilde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı ve arıcılık alanlarında Ar-Ge faaliyetlerini sürdüreceğini ve bu merkezde istihdam edilmek üzere 20 kişilik kadro alındığını belirtti. Rektör Kar ayrıca, personel istihdamının tamamlanmasıyla birlikte merkezin hizmete açılacağını da sözlerine ekledi.

Rektör Kar, konuşmasında son olarak çeyrek asırlık bilgi birikimleriyle yeni ufuklara doğru yol alacaklarını belirterek, akademik, idari ve fiziksel alt yapının sağlamlaştırılması, bilimsel faaliyetlerin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi ile sosyal ve kültürel etkinlikleri arttıracaklarını ifade etti.

Toplantı, soru cevapların ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+6 = ?