logo

25 Haziran 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

İCRA DAİRESİ

2018/15 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı     : Niğde İli, Bor İlçesi, Karamahmutlu Köyü Kurtözü Mevkii 124 Nolu Parselde kayıtlı 9.367,20 m2 yüzölçümünde Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, taşlık problemi olmayan, derin toprak profiline sahip, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, verim kabiliyeti ve organik maddece iyi, makineli tarıma elverişli, ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz hali hazırda 8-10 yaşlarında kaysı bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz Pozantı-Ankara otobanı kenarındadır.

Adresi  : Karamahmutlu Köyü Kurtözü Mevkii Bor/Niğde

İmar Durumu  : Belediye İmar sahası dışında köy statüsündedir.

Kıymeti           : 113.422,74 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 29/08/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 24/09/2018 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri         : Bor Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Zemin Kat Bor/Niğde

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı     : Niğde İli, Bor İlçesi, Karamahmutlu Köyü Köyiçi Mevkii 611 Nolu Parselde kayıtlı 2.058,00 m2 yüzölçümünde Ev ve Tarlası nitelikli taşınmaz.

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, taşlık problemi olmayan, derin toprak profiline sahip, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, verim kabiliyeti ve organik maddece iyi, makineli tarıma elverişli, ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz Karamahmutlu Köyü yerleşim yeri içerisindedir. Taşınmaz üzerinde hali hazırda 14 adet kaysı, 12 adet ceviz, 7 adet kiraz, 1 adet elma, 1 adet erik ağacı mevcuttur, taşınmazın zirai değeri 76.448,78 TL’dir. Ayrıca taşınmaz üzerinde 2 adet bina mevcuttur. 1. Bina: 82,00 m2 oturum alanlı, çamur harçlı taş duvarlı, kısmen sıvalı, hezen üzeri toprak damlı, beton zeminli, ahşap doğramalı, çatı örtüsüz olup tek katlıdır. Depo + ahır olarak kullanılmaktadır. I. Sınıf A grubudur, 41-50 yaş grubunda olup %60 yıpranma oranına %15 imalat eksikliğine sahiptir. Değeri 4.078,84 TL’dir. 2. Bina: 112,00 m2 oturum alanlı, çamur harçlı taş duvarlı, kısmen sıvalı, hezen üzeri toprak damlı, 2 odası tahta diğer zeminleri beton zeminli, çatı örtüsüz olup tek katlıdır. Mesken olarak kullanılmaktadır. 3 oda, mutfak, banyo, wc ve antreden ibarettir. I. Sınıf B grubudur. 41-50 Yaş grubunda olup %50 yıpranma oranına ve %15 imalat eksikliğine sahiptir. Değeri 10.367,28 TL’dir. Taşınmazın zemin + Bina değerleri toplamı: 76.448,78 TL + 14.446,12 TL = 90.894,90 TL’dir.

Adresi  : Karamahmutlu Köyü Köyiçi Mevkii Bor/Niğde

İmar Durumu  : Belediye İmar sahası dışında köy statüsündedir.

Kıymeti           : 90.894,90 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 29/08/2018 günü 14:15 – 14:20 arası
  2. Satış Günü : 24/09/2018 günü 14:15 – 14:20 arası

Satış Yeri         : Bor Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Zemin Kat Bor/Niğde

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/06/2018

*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 

(İİK m. 126)

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı  sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+4 = ?