logo

15 Mayıs 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/26 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı    : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Akçaören Köyü Leşkeri Mevkii 1763 Nolu Parselde kayıtlı 20.500,00 m2 yüzölçümünde Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz hali hazırda killi kumlu toprak yapısında, su tutma kapasitesi, geçirgenliği ve organik madde yapısı zayıf, erozyon problemi olmayan, az eğimli, taşlı, verim kabiliyeti zayıf, sulama imkanı olmayan, halihazır durumu itibariyle yabancı ot kalıntıları bulunan, ekili yada sürülü olmayan boş arazi durumundadır.

Adresi : Akçaören Köyü Leşkeri Mevkii Altunhisar/Niğde

İmar Durumu : Belediye hudutları haricinde köy statüsündedir.

Kıymeti           : 18.955,75 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler   : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 01/10/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 26/10/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri        : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU-BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı    : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Akçaören Köyü Gümüş Bucağı Mevkii 2775 Nolu Parselde kayıtlı 33.300,00 m2 yüzölçümünde Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz hali hazırda killi kumlu toprak yapısında, su tutma kapasitesi, geçirgenliği ve organik madde yapısı zayıf, erozyon problemi olmayan, az eğimli, taşlı, verim kabiliyeti zayıf, sulama imkanı olmayan kuru tarım arazisidir.

Adresi : Akçaören Köyü Gümüş Bucağı Mevkii Altunhisar/Niğde

İmar Durumu : Belediye hudutları haricinde köy statüsündedir.

Kıymeti           : 30.791,51 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler   : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 01/10/2018 günü 10:10 – 10:15 arası
  2. Satış Günü : 26/10/2018 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri        : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU-BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı    : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Akçaören Köyü Köyiçi Mevkii 1465 Nolu Parselde kayıtlı 746,00 m2 yüzölçümünde Arsa nitelikli taşınmaz.

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz üzerinde yapı veya tesis yoktur. Boş Arsa vasfındadır. Köy Yerleşim Alanında olup Alt Yapı Hizmetlerinden yararlanır.

Adresi : Akçaören Köyü Köyiçi Mevkii Altunhisar/Niğde

İmar Durumu : Belediye hudutları haricinde köy statüsündedir.

Kıymeti           : 37.300,00 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler   : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 01/10/2018 günü 10:20 – 10:25 arası
  2. Satış Günü : 26/10/2018 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri        : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU-BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı    : Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Akçaören Köyü Bozlacı Mevkii 259 Nolu Parselde kayıtlı 16.500,00 m2 yüzölçümünde Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz hali hazırda killi kumlu toprak yapısında, su tutma kapasitesi, geçirgenliği ve organik madde yapısı zayıf, erozyon problemi olmayan, az eğimli, az taşlı, verim kabiliyeti zayıf, sulama imkanı olmayan, halihazır durumu itibariyle yabancı ot ve anız kalıntıları bulunan, ekili yada sürülü olmayan boş arazi durumundadır.

Adresi : Akçaören Köyü Bozlacı Mevkii Altunhisar/Niğde

İmar Durumu : Belediye hudutları haricinde köy statüsündedir.

Kıymeti           : 15.257,06 TL

KDV Oranı    : %18

Kaydındaki Şerhler   : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 01/10/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
  2. Satış Günü : 26/10/2018 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri        : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU-BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/05/2018

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+8 = ?