logo

10 Nisan 2018

T.C.

BOR

İCRA DAİRESİ

2018/42 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı                  : Niğde İli, Bor İlçesi, Kemerhisar/Cumhuriyet Mahallesi Köyiçi Mevkii 328 Ada 23 Nolu Parselde kayıtlı 953,30 m2 yüzölçümünde İki Adet Ev ve Arsası nitelikli taşınmaz.

Özellikleri                   : Satışa konu taşınmaz üzerinde oturum alanları 72,00 m2, 74,00 m2 ve 71,00 m2 olan muhtelif (tek katlı) yapılar mevcuttur. Yer yer tavanları çökmüş, kullanılamaz durumda olan yapıların enkaz bedellerinin yıkım ücretini karşılamayacağı ve ekonomik değerlerinin olmadığı tespit edilmiş olup bu nedenle taşınmaz arsa olarak değerlendirilmiştir. Yerleşim alanında olup Kasaba Merkezine 400 metre uzaklıktadır. Alt yapı hizmetlerinden yararlanır.

Adresi                          : Cumhuriyet Mahallesi Köyiçi Mevkii Kemerhisar Kasabası Bor/Niğde

İmar Durumu               : Kemerhisar Belediye Başkanlığının 30/01/2018 tarih ve 116 sayılı imar durumu yazısında, taşınmazın 3. Derecede Sit Alanında ve Ayrık Nizam İki Kat İmara uygun olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti                        : 75.000,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındayazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 30/05/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
  2. Satış Günü : 25/06/2018 günü 14:40 – 14:45 arası

Satış Yeri                      : Bor Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Zemin Kat Bor/Niğde

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/42 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/04/2018

*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 

 

    Uğur GENİŞEL

İcra Müdürü

103867

 

 

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+1 = ?