logo

25 Aralık 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/44 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Niğde İli Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü, Köyiçi Mevkii, 48 parsel de kayıtlı ev ve arsa nitelikli taşınmaz.1844 m2, parsel üzerinde halihazırda 105 m2 oturum alanlı taşıyıcı sistemi toplama ve çaplanmış bazalt taştan taşıyıcı taş duvarlar üzerine yatayda ahşap kirişli ve sıkıştırılmış kil dolgulu döşeme sistemli mesken nitelikli yapı ve aynı sistemle oluşturulmuş 50 m2 oturum alanlı tek katlı odunluk nitelikli yapı bulunmaktadır, ayrıca taşınmaz sınırları içerisinde 57 mt derinliğinde 2 çapında sondaj kuyusu bulunmaktadır, mesken ve odunluk olarak kullanılan binalar tarafından çevre ve şehircilik bakanlığının yapı yaklaşık birim maliyetleri tablosuna göre II sınıf B grubu yapıdır, yapıların değeri 19090,58 TL dir, sondaj kuyusu ise 7500,00 TL dir, yapının üzerinde bulunan arsanın zemin değeri ise 27660,00 TL’dir, tarımsal olarak değeri 4197,00 TL, olmak üzere toplam 58447,58 TL dir,

Adresi  : Çukurkuyu köyü Bor/Niğde

Yüzölçümü     : 1.844 m2

Arsa Payı         : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 58.447,58 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 21/01/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
  2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri         : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU – null null / null

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/44 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/12/2018

 

    Asım YALÇIN

Satış Memuru

141574

e-imzalıdır

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+1 = ?