logo

29 Kasım 2018

İHALE İLANI

BOR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI    SıraBulunduğuTaşınmazınYüzölçümüHazineİmarİşgalNoMah/KöyTaşınmaz NoMevkiiCinsiPafta NoAda NoParsel No(m²)HissesiDurumuDurumu1Bor Mrk.  Kale51030100154Yüzbaşı sokakAvlulu Krpç Ev1921912136,47TAMYol Konutişgalli2Bor Kızılyer M.51030104097BESYO ArkasıArsaM.32.4.D145915.872,47TAMSanayiBoş3Bor Kızılyer M.51030104098BESYO ArkasıArsaM.32.4.D145925.444,95TAMSanayiBoş4Tepeköy51030103214KöyiçiTarlaM32.b.04.d081021.312,00TAMimarsızBoş5Badak Köyü51030103322KöyiçiArsaM.32.04.A.1.C13831.587,00TAMimarsızişgalli6Badak Köyü51030103326KöyiçiArsaM.32.C.04.A138121.574,00TAMimarsızişgalli

7 Okçu Köyü51030105214KöyiçiH.ToprakM.33.A.06.B06425.263,81TAMİmarsızBoş9Postallı Köyü51030105009Öz ve GandakH.ToprakM.CC3B.21.C104106.391,02TAMimarsızBoş10

Çukurkuyu Kasabası 51030105484KöyiçiArsa404389935,02TAMKonutBoş11Karanlıkdere Köyü51030101357ÜstünkayıTarlaM.32.B.09.A029112.400,00TAMimarsızBoş12Karanlıkdere Köyü51030103272Cumhuriyet MevArsaM.32.B.04.B202661.108,51TAMimarsızişgalli13Kızılca Köyü51030100847KöyüstüTarlaM.32.b.18.a.b023567.840,00TAMKon.Yol prkişgalli BOR MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  KİRALAMA İLANI  SıraMah/KöyTaşınmaz NoPaftaAdaParselYüzölçümü.m²HissesiKira SüresiKir.Alan m²Kir.AmacıCinsi1Kemerhisar Tepe Mah.51030100669M33-A-22-D5002827.022,68TAM5 Yıl 27.022,68TarımsalTarla2Kemerhisar Tepe Mah.51030100672M33-A-21-A/15002011.449,14TAM5 Yıl 11.449,14TarımsalTarla3Kemerhisar Tepe Mah.51030100675M33-A-21-c475315.060,92TAM5 Yıl 15.060,92TarımsalTarla4Kemerhisar Tepe Mah.51030100677M33-A-21-A470536.299,93TAM5 Yıl 36.299,93TarımsalTarla5Kemerhisar Tepe Mah.51030100679M33-A-21-A/1470188.237,78TAM5 Yıl 8.237,78TarımsalTarla6Kemerhisar Tepe Mah.51030100680M33-A-21-A4701313.918,78TAM5 Yıl 13.918,78TarımsalTarla7Bereke Köyü51030101766M.33.D.03.A12661.327,98TAM5 Yıl 1.327,98MeskenS. Evi ve Ars8Karanlıkdere Köyü51030101448L.32.C.24.C.117530178.670,54TAM5 Yıl 78.670,54TarımsalTarla9Karanlıkdere Köyü51030105019L.32.C.24.C3524510.638,18TAM5 Yıl 8.405,35TarımsalH.Toprak10Karanlıkdere Köyü51030105019L.32.C.24.C3524510.638,18TAM5 Yıl 2.113,81TarımsalH.Toprak11Karanlıkdere Köyü51030105019L.32.C.24.C3524510.638,18TAM5 Yıl 1.488,50TarımsalH.Toprak12Karanlıkdere Köyü51030105019L.32.C.24.C3524510.638,18TAM5 Yıl 417,90TarımsalH.Toprak BOR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN  TAŞINIR(ARAÇ ) SATIŞ İLANISıraCİNSİPLAKA NOMODEL YILI VE TİPİMARKASIDURUMURengiBULUNDUĞU YER1OTOMOBİL33 ZE 8701994 MODEL ŞAHİN TOFAŞ FİATONARIMLA KULLANILIRBEYAZTEZEL OTOPARKBOR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ ÖN İZİN İHALESİ İLANIİrt Hakkı  ilk Yıl Tah.İrt hakkıİrt HakkıSıraTaşınmaz noMahalle KöyMevkiiCinsiPaftaAdaParselYüzölçümü²Verilecek AlanSüresi Bedeli TL151030100029Kayıyolu KöfterlikKızılca YoluArsa8717551.164.505,161.134.677,3530 Yıl136.083,00 1-Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, 13 adet taşınmaz ile 1 adet taşınırın  satış, 12 adet taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık Teklif Usulü ile, 1 adet  taşınmazın ise Organize Hayvancılık ve  Tarım yapılması  amaçlı İrtifak Hakkı ihalesi 51.g maddesi gereği Pazarlık usulü ile   belirtilen gün ve saatte  Bor Kaymakamlık Toplantı salonundaki komisyon huzurunda yapılacaktır 2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Bor Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir 3- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin Kimlik fotkopisini, T.C. kimlik numarasını, ikametgah belgesini, geçici  teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,Vergi kimlik numarasını, idare  merkezlerinin   bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına   ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu  belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 4-Lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya gerekmesi halinde fiili kullanım olmaksızın, 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek olup; yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir.  Ön izin şartlarının yerine getirilmesi halinde irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin,ön izinde geçen süre dikkate alınarak Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE-) oranında arttırılması suretiyle tespit edilen bedel üzerinden  irtifak hakkı tesis edilecek ve  irtifak hakkı sözleşmesindeki hükümler tapuda resmi senede derç edilecektir.  5- İrtifak Hakkı ihalesi  Organize Hayvancılık ve Tarım amaçlı olup amacı dışında kullanılamaz. 6- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak süre belirtilmeksizin düzenlenmesi gerekmektedir 7- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler kabul edilmez 8- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazineye ait satışı yapılacak taşımazların Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00TL,bu sınırlar dışında 1.000,00TL yi aşması  durumunda satış bedelinin en az 1/4′ ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle kanuni faiz uygulanmak sureti ile ödenebilecektir.  9- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler  vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır 10- Satışı yapılacak araç İdaremize teslim edildiği şekilde alıcıya teslim edilecek olup aynından  doğacak vergi resim ve harçlar alıcıya aittir. 11- Komisyonumuz Kanuni gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 12- İhale ile ilgili bilgiler http://www.nigde.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.     İLAN OLUNUR388 311 7092

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+10 = ?