logo

09 Temmuz 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/29 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı                 : Niğde İli, Bor Künkbaşı Mahallesi, 363 ada 16 nolu parselde kayıtlı 138,16 m2yüzölçümünde kargir ev vasfındadır.

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan harap yapı kalıntısı mevcut olup kısmen imar yolunda kalmakta ve kısmen de blok nizam 8 kat konut alınında yer almaktadır, Çayırlı Camiine 30 m, çarşı pazarave belediyeye 150 m-400 m uzaklıktadır, meskun mahehde olup alt yapı hizmetlerinden yararlanır.

Adresi                          : Künkbaşı Mahallesi Bor/NİĞDE

Yüzölçümü                  : 138,16 m2

İmar Durumu             : Var , İnşaat tarzı Bor Belediye Başkanlığı 16/12/2016 tarih 3136 sayılı yazı ile imar planında kısmen yol, kısmen blok nizam 8 kat alan içerisinde yer aldığı, komşu parsellerin şuyulu olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti                        : 85.000,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    :

  1. Satış Günü : 27/08/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 21/09/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri                      : BOR ADALET SARAYI ZEMİN KAT KORİDOR

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/07/2018

*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 

 

    Asım YALÇIN

Satış Memuru

141574

e-imzalıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+7 = ?