logo

03 Temmuz 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/2 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu kaydı      : Niğde İl, Bor İlçe, 67 Ada, 7 Parsel, SİNANDI Mahalle/Köyde bulunan tarla

Özellikleri       : Satışa konu Niğde İl, Bor İlçe, 67 Ada, 7 Parsel, SİNANDI Mahalle/Köyde bulunan tarla niteliğindeki taşınmaz ince bünyeli, killi-tınlı, toprak yapısında, orta derin toprak profiline haiz, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli sulu tarım yapılan tarladır. Taşınmaz halihazırda boş ve işlenmemiş durumdadır.

Yüzölçümü     : 15.603 m2

Arsa Payı         :

İmar Durumu  : Yok

Kıymeti           : 149.165,00 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında göründüğü gibidir

  1. Satış Günü : 03/08/2018 günü 13:45 – 13:50 arası
  2. Satış Günü : 28/08/2018 günü 13:45 – 13:50 arası

Satış Yeri         : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU – null null / null

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2018

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

9+5 = ?