logo

28 Mayıs 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/1 TLMT.

 

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı     : Niğde İl, Bor İlçe, 229 Ada, 34 Parsel, DİNK Mahalle/Köy,

Özellikleri       : Niğde İl, Bor İlçe, 229 Ada, 34 Parsel, DİNK Mahallesi 128,90 m2 yüzölçümündeki kargir altı katlı apartman (alkan apartmanı) dır. 2 adet bodrum kat (depo vasfında) zemin kat (2 adet dükkan) ve 3 normal kattan ibarettir. Depolar ve dükkanlar 110 m2 normal katlar 120 m2 oturum alanlıdır. 2. Bodrum kattaki demir doğrmalı, seramik döşeme kaplamalı normal sıva ve badanalı oup pazaryeri cephesinden (doğu) girişlidir. 1. Bodrum kattaki depo zemin kattaki eczane kısmına iç merdiven vasıtası ile kullanılmaktadır. Ve PVC doğramadır. Asma kat ise iç merdiven ile gözlükçü dükkanı kısmına bağlanmıştır. Zemin kat ikiye bölünmüş şekilde evzane ve gözlükçü dükkanları olarak kullanılmaktadır. 1. Kat 2. Kat ve 3. Katlar ise mesken vasfındadır.Dükkanlar cam, giydirme cepheli, seramik döçeme kaplamalı saten alçı sıva ve badanalı asma tavanlıdır. Depor 1. Sınıf B grubu diğer katlar ise 3. Sınıf A grubudur. Taşınmaz batı yönünde istasyon caddesine doğu yönünde ise salı pazarına cephelidir. 31 – 40 yaş grubunda olup %32 yıpranma oranına sahiptir.

Yüzölçümü     : 128,90 m2

Arsa Payı         : –

İmar Durumu  : Var , İnşaat tarzı Bor Belediyesi’nin 05/12/2017 tarih ve 2968 sayılı yazısında taşınmazın bitişik nizam 6 katlı alanda olduğu belirtilmiştir

Kıymeti           : 1.900.000,00 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 16/07/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
  2. Satış Günü : 13/08/2018 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri         : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU BOR/NİĞDE

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı     : Niğde İl, Bor İlçe, 229 Ada, 31 Parsel, DİNK Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Depo vasfında taşınmaz

Adresi  : Niğde İl, Bor İlçe, 229 Ada, 31 Parsel, DİNK Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm  117,62 m2 yüzölçümündeki natamam beş katlı kargir ev dükkanlar ve depolar (Kutuluş Apartmanı) vasfındaki ana taşınmazın 1. Bodrum katındaki 5/1445 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölüm depo vasfındadır. İlçe merkezinde olup ticari alandadır. Mevcut durumda ara duvrlar kaldırılmak sureti ile 1 ve 3 nolu depolar ile birleştirilmiştir. Birleştirilmiş hali ile 110 m2 oturum alanlıdır. Taşınmaz demir, ahşap ve PVC doğramalı normal sıva ve badanalı beton zeminlidir. Ara sokağa cephelidir. 1. Sınıf B gurubunda ve 31-40 yaş grubunda olup %32 yıpranma oranına sahiptir.

Arsa Payı         : 10/1445

İmar Durumu  : Var , İnşaat tarzı Bor Belediyesi’nin 05/12/2017 tarih ve 2968 sayılı yazısında taşınmazın bitişik nizam 6 katlı alanda olduğu belirtilmiştir

Kıymeti           : 28.000,00 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 16/07/2018 günü 10:20 – 10:25 arası
  2. Satış Günü : 13/08/2018 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri         : BOR ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDORU BOR/NİĞDE –

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı     : Niğde İl, Bor İlçe, 229 Ada, 31 Parsel, DİNK Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm 117,62 m2Depo vasfında taşınmaz

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz 117,62 m2 yüzölçümündeki NATAMAM Beş Katlı Kargir Ev Dükkanlar ve Depolar (Kurtuluş Apartmanı) vasfındaki Ana Taşınmazın 1. Bodrum Katındaki 10/1445 arsa paylı 1 nolu Bağımsız Bölüm olup DEPO vasfındadır. İlçe Merkezinde olup Ticari alandadır. Mevcut durumda ara duvarları kaldırılmak sureti ile 2 ve 3 nolu depolar ile birleştirilmiştir. Birleştirilmiş hali ile 110 m2 oturum alanlıdır. Hali hazırda kahvehane olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz demir, ahşap ve PVC doğramalı normal sıva ve badanalı beton zeminlidir. Ara sokağa cephelidir. 1. Sınıf B grubunda ve 31 – 40 Yaş grubunda olup %32 yıpranma olayına sahiptir.

Adresi  : Niğde ili Bor İlçesi Dink Mahallesi

Arsa Payı         : 10/1445

İmar Durumu  : Var , İnşaat tarzı Bor Belediyesi’nin 05/12/2017 tarih ve 2968 sayılı yazısında taşınmazın bitişik nizam 6 katlı alanda olduğu belirtilmiştir

Kıymeti           : 28.000,00 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydında olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 16/07/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 13/08/2018 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri         : Bor Adliyesi Zemin Kat Koridoru Bor/NİĞDE

 

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı     : Niğde İl, Bor İlçe, 229 Ada, 31 Parsel, DİNK Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Özellikleri       : Satışa konu taşınmaz Niğde İl, Bor İlçe, 229 Ada, 31 Parsel, DİNK Mahallesi 117,62 m2 yüzölçümündeki NATAMAM Beş Katlı Kargir Ev Dükkanlar ve Depolar (Kurtuluş Apartmanı) vasfındaki Ana Taşınmazın 1. Bodrum Katındaki 10/1445 arsa paylı 1 nolu Bağımsız Bölüm olup DEPO vasfındadır. İlçe Merkezinde olup Ticari alandadır. Mevcut durumda ara duvarları kaldırılmak sureti ile 2 ve 3 nolu depolar ile birleştirilmiştir. Birleştirilmiş hali ile 110 m2 oturum alanlıdır. Hali hazırda kahvehane olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz demir, ahşap ve PVC doğramalı normal sıva ve badanalı beton zeminlidir. Ara sokağa cephelidir. 1. Sınıf B grubunda ve 31 – 40 Yaş grubunda olup %32 yıpranma olayına sahiptir.

Yüzölçümü     : 117,62 m2

Arsa Payı         : 5/1445

İmar Durumu  : Var , İnşaat tarzı Bor Belediyesi’nin 05/12/2017 tarih ve 2968 sayılı yazısında taşınmazın bitişik nizam 6 katlı alanda olduğu belirtilmiştir

Kıymeti           : 28.000,00 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler     :

  1. Satış Günü : 16/07/2018 günü 10:10 – 10:15 arası
  2. Satış Günü : 13/08/2018 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri         : Bor Adliyesi Zemin kat koridoru Bor/NİĞDE – null null / null

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur..21/05/2018

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+7 = ?