logo

29 Mart 2018

İHALE İLANI

BOR

İCRA DAİRESİ

2016/249 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı      : Niğde İli, Bor İlçesi, Yeniyol Mah. 1248 Ada 16 Nolu Parselde kayıtlı 925,16 m2 yüzölçümlü Kargir Aprtman ve Arsası nitelikli taşınmaz üzerinde 38/926 arsa paylı Zemin Kat 4. Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.

Özellikleri         : Satışa konu taşınmaz Mesken vasfındaolup 100 m2 oturum alanlı,2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc, antre ve kilerden ibarettir. Doğu-Kuzey cepheli, kaloriferli ve asansörlüdür. Odaların zemini lambri ahşap, salonun zemini laminat parke, diğer zeminler seramik kaplamalıdır. Duvarlar saten alçı sıvalı ve badanalı, mutfak, banyo ve wc duvarları tavana kadar seramik kaplamalıdır. Daire giriş kapısı mobilya çelik, iç kapılar vernikli ahşap doğrama, pencereler PVC doğramadır. Mutfak dolap ve tezgahı ile banyoda duşa kabin mevcuttur. III. SınıfB Grubu olup 6-10 Yaş Grubundadır. % 10 Yıpranma Oranına sahiptir. Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesinin Batı yönünde karşısındadır ve Belediye Binasına kuş uçuşu 450 m. uzaklıktadır. Alt Yapı Hizmetlerinden yararlanır. Taşınmaz üzerinde T. Halk Bankası A.Ş. lehine ipoteğinin bulunduğu, İpotek alacağının 195.000,00 TL olduğu ve ipotek alacaklısının bu bedel altındaki satışa muvafakat etmemesi nedeniyle bahse konu taşınmaz birinci ve ikinci artırmada ipotek alacağı bedeli ve masraflar dahil bedel üzerinden ihale edilecektir.

Adresi  : Yeniyol Mahallesi Bor/Niğde

Yüzölçümü       : 100,00 m2

Arsa Payı         : 38/926

İmar Durumu    : Bor Belediye Başkanlığının 1937 sayılı imar durumu hakkındaki yazısında imar planında Ayrık Nizam 6 Kat Alan içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 120.000,00 TL

KDV Oranı       : %1

Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 23/05/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
  2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri         : Bor Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Zemin Kat Bor/Niğde

—————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Taşınmaz üzerinde T. Halk Bankası A.Ş. lehine ipoteğinin bulunduğu, ipotek alacağının 195.000,00 TL olduğu ve ipotek alacaklısının bu bedel altındaki satışa muvafakat etmemesi nedeniyle bahse konutaşınmaz birinci ve ikinci artırmada ipotek alacağı bedeli ve masraflar dahil bedel üzerinden ihale edilecektir. (Taşınmaz Muvafakat edilmeyen miktar, tüm satış masrafları, Tellâllık Harcı, Tapu Satım Harcı, rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla ihale edilecektir.)

3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/249 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/03/2018

*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 

 

Uğur GENİŞEL

İcra Müdürü

103867

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+7 = ?