logo

23 Şubat 2018

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/11 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı      : Niğde İli, Bor İlçesi, Bahçeli/Zafer Mahallesi Zafer Mevkii 356 Ada 44 Nolu Parselde kayıtlı 2.074,55 m2 yüzölçümünde Bahçe nitelikli taşınmaz.

Özellikleri        : Satışa konu taşınmaz bahçe vasfında olup halihazırda ince bünyeli, killi tınlı toprak yapısında, su tutma kapasitesi, geçirgenliği ve organik madde yapısı orta, erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli, düz, taşsız, verim kabiliyeti orta sulanabilir tarım arazisidir. Halihazırda taşınmaz içerisinde 50-60 yaşlarında elma ağaçları bulunan meyve bahçesi durumundadır. Taşınmaz kasaba merkezinde imar alanına çok yakın bir konumda bulunmakta ve çok kısa bir zaman zarfında imar alanı içerisine alınacağı düşünüldüğündenemsallerine göre% 30 oranında objektif değer artışının yapılması uygun olacaktır.

Adresi  : Bahçeli Kasabası Zafer Mahallesi Zafer Mevkii Bor/Niğde

İmar Durumu   : Bahçeli Belediye Başkanlığının 16/06/2016 tarih ve 940 sayılı yazısı ve ekindeki İmar Durumu Örneğine göre taşınmaz kısmen İmar Dışında kısmen de Ayrık Nizam 2 katlı alanda kaldığı belirtilmiştir. İmar uygulaması yapılmamıştır.

Kıymeti           : 78.480,23 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 25/04/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
  2. Satış Günü : 21/05/2018 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri         : Bor Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Zemin Kat Bor/Niğde

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı      : Niğde İli, Bor İlçesi, Bahçeli/Zafer Mahallesi Zafer Mevkii 356 Ada 54 Nolu Parselde kayıtlı 1.022,38 m2 yüzölçümünde Bahçe nitelikli taşınmaz.

Özellikleri        : Satışa konu taşınmaz İnşaat Yönü ile İnceleme ve Değerlendirme: Taşınmazın üzerinde 72 m2 Oturum Alanlı iki katlı bina mevcuttur. Zemin Kat: Ambar vasfında olup çimento harçlı taş duvarlı, toprak zeminli, betonarme sargı kirişleri üzeri Betonarme tabliyelidir. Ara bölme duvarları olmayıp duvar iç yüzeyleri, kolon ve tavan sıvası yapılmamıştır. Demir doğramalıdır. II. Sınıf B Grubu olup 16-20 Yaş Grubundadır ve % 25 Yıpranma Oranına , %40 İmalat eksikliğine sahiptir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri ile değeri Yıpranma Payı ve İmalat Eksikliği düşülmek sureti ile: 72 m2 x 419,00 TL/m2 x 0,75 x 0,60= 13.575,60 TL’dir. Birinci Kat: Mesken vasfında olup 3 oda, mutfak, banyo, wc ve koridordan ibarettir. Normal sıva ve badanalı, ahşap doğramalı, pencereleri demir korkuluklu, 2 oda zemini vernikli ahşap, diğer zeminler seramik kaplamalıdır. Banyo ve wc duvarları 8 sıra seramik kaplamalıdır. Çatısı ahşap oturtma çatı olup kiremit kaplamalıdır. III. Sınıf A Grubu olup 16-20 Yaş Grubundadır ve % 25 Yıpranma Oranına sahiptir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri ile değeri Yıpranma Payı düşülmek sureti ile: 72 m2 x 694,- TL/m2 x 0,75= 37.476,00 TL dir. Bina Toplam Değeri: 13.576,60 TL + 37.476,00 TL=51.052,60 TL’dir.Zirai Yönüyle İnceleme: Taşınmaz bahçe vasfında olup halihazırda ince bünyeli, killi tınlı toprak yapısında, su tutma kapasitesi, geçirgenliği ve organik madde yapısı orta, erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli, düz, taşsız, verim kabiliyeti orta sulanabilir tarım arazisidir. Halihazırda taşınmaz içerisinde 50-60 yaşlarında elma ağaçları bulunan meyve bahçesi durumundadır. Taşınmaz içerisinde iki katlı bir evde mevcuttur. Taşınmazın bir kısmı imar alanı içerisinde kalmakta veimar alanına çok yakın bir konumda bulunan taşınmazın çok kısa bir zamanzarfında imar alanı içerisine alınacağı düşünüldüğünden emsallerine göre% 30 oranında objektif değer artışının yapılması uygun olacaktır. Taşınmazın İnşaat + Ziraat Toplam Değeri: 51.052,60 TL + 38.676,64 TL = 89.729,24 TL’dir.

Adresi  : Bahçeli Kasabası Zafer Mahallesi Zafer Mevkii Bor/Niğde

İmar Durumu   : Bahçeli Belediye Başkanlığının 16/06/2016 tarih ve 940 sayılı yazısı ve ekindeki İmar Durumu Örneğine göre taşınmaz kısmen İmar Dışında kısmen de Ayrık Nizam 2 katlı alanda kaldığı belirtilmiştir. İmar uygulaması yapılmamıştır.

Kıymeti           : 89.729,24 TL

KDV Oranı      : %18

Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 25/04/2018 günü 14:45 – 14:50 arası
  2. Satış Günü : 21/05/2018 günü 14:45 – 14:50 arası

Satış Yeri         : Bor Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Zemin Kat Bor/Niğde

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/11 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/02/2018

*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 

    Uğur GENİŞEL

Satış Memuru

103867

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+8 = ?