logo

İHALE İLANI

   T.C.

BOR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı      : 2017/667-668-669-670-671-672-                                                                08/01/2018

   673-674-675-676-677-678-679-680-681-

   682-683-684-685 Esas

 

İLAN

 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda ismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak,

1-KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA03/10/2012 tarihli 2012/307 karar sayılı karıyla Kamu yararı kararı alındığı,

2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun06/06/2013 tarihile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleriuyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılantaşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların Karayolları Genel Müdürlüğüadresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Bor Belediye Başkanlığıadına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Ziraat Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,

8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Katip-103480                Hakim-174528

e-imzalıdır                 e-imzalıdır

 

 

 

 

 

ESAS NO MEVKİİ ADA – PARSEL DAVALILAR
2017/667 Niğde ili Altunhisar ilçesi, Keçikalesi,Erenler Mah/köyü 149-149

 

Ayhan Bıyık, Dilek Çeri, Döndü Yavuz, Elife Bıyık, Erkan Bıyık, Ersan Bıyık, Fatma Bıyık, Halis Bıyık, Havliye Öztürk, İbrahim Bıyık, Kenan Bıyık, Keziban Bıyık, Leyla Vural, Meral Bıyık, Mürşide Bıyık, Necla Çulhaoğlu, Nuray Bıyık, Ramazan Bıyık, Süleyman Bıyık, Tarkan Bıyık, Veysel Bıyık, Metin Bıyık
2017/668   160- 37

 

Doğan Özdemir, Emin Özdemir, Hamis Özdemir, Hasan Özdemir, Keziban Kaymaz, Mihriban Arı, Ümmü Özdemir, Zeliha Daysal
2017/669   148- 21

 

Ahmet Kiloğlu, Arzu Emire, Fadime Eraslan, Hafize Öztürk, Hüseyin Kiloğlu, Keziban Kiloğlu, Ramazan Kiloğlu, Raziye Kiloğlu
2017/670   158-35 Aşır Bıyık, Ayşe Bıyık, Durdu Bıyık, Güllünaz Koyun, Ramazan Bıyık, Mahsut Bıyık, Nazmi Bıyık, Sader Bıyık, Şinasi Bıyık
2017/671   123-31 Aygül Öztürk, Cuma Öztürk, Menekşe Öztürk, Ramazan Öztürk, Songül Arı, Zahide Öztürk
2017/672   148-15 Abdurrahman Öztürk, Bayram Öztürk, Gülden Gük, Gülperi Bıyık, Hanife Çoğul, Mavişe Çoğul, Muzaffer Çoğul, Müfide Koçyiğit, Sebahattin Çoğul, Ümit Öztürk
2017/673   123-19 Abdullah Öztürk, Lale Arı, Müeesser Öztürk, Münevver Ağünlü, Yunis Öztürk,Zeliha Öztürk
2017/674   158-23 Fadile Koyuncuoğlu, Süleyman Koyuncuoğlu, Keziban Koyuncuoğlu, Lale Öztürk, Hanife Çoğul, Muharrem Koyuncuoğlu, Kadir Koyuncuoğlu, Emine Çoğul, Birsen Ada, Bayram Koyuncuoğlu,
2017/675   149-142 Ahmet Kiloğlu, Arzu Emire, Cuma Kiloğlu, Döndü Koyuncuoğlu, Dursiye Kiloğlu, Erbi Kiloğlu, Fadime Eraslan, Fatma Kiloğlu, Fatma Koçyiğit, Hacı Emin Kiloğlu, Hafize Öztürk, Hüseyin Kiloğlu, Keziban Kiloğlu, Mehmet Kiloğlu, Necibe Kiloğlu, Ramazan Eraslan, Ramazan Kiloğlu, Raziye Kiloğlu,

 

2017/676   158-29 Asım Bıyık, Cuma Bıyık, Dudu Bıyık, Halil Bıyık, İmiş Bıyık, İsmail Bıyık, Muharrem Bıyık, Musa Bıyık
2017/677   162-53 Ali Öztürk, Burhanettin Öztürk, Cuma Öztürk, Güler Öztürk, Hacer Öztürk, Havana Öztürk, İnayet Öztürk, Oruç Öztürk, Ramazan Öztürk, Tahir Öztürk
2017/678   160-35 Arife Öztürk, Aygül Öztürk, Cuma Öztürk, Cuma Öztürk, Ecevit Öztürk, Menekşe Öztürk, Muhittin Öztürk, Necibe Öztürk, Niyazi Öztürk, Rahim Öztürk, Ramazan Öztürk, Songül Arı, Şefik Öztürk, Zahide Öztrük
2017/679   161-43 Abdullah Öztürk, Ahmet Öztürk, Bekir Öztürk, Bekir Öztürk, Deste Öztürk, Elife Öztürk, Ertul Öztürk, Fadime Öztürk, Fatma Öztürk, Fatma Öztürk, Ferit Öztürk, Hafize Arı, Huriye Öztürk, İbrahim Öztürk, İbrahim Öztürk, Mustafa Öztürk, Nadire Öztürk, Necati Öztürk, Nihat Öztürk, Osman Öztürk, Seyfettin Öztürk, Süleyman Öztürk, Şehri Öztürk, Şevket Öztürk
2017/680   160-39 Adem Özdemir, Ali Rıza Koyun, Aynur Ünal, Birgül Aydın, Birgül Öztürk, Birsen Taşpınar, Cemile Öztürk, Cennet Özdemir, Cumali Konak, Döndü Öztürk, Döndü Öztürk, Elife Özdemir, Fatma Koyun, Fikret Özdemir, Filiz Öztürk, Hamide Koçyiğit, Hatice Çoğul, İbrahim Konak, Melek Yıldız, Nasibe Konak, Nuri Karaoğlu, Ramazan Özdemir, Raziye Adıgüzel, Şammaz Konak, Şükrü Koyun, Ümmet Özdemir, Yasemin Özdemir, Yeter Kirazcı,
2017/681   128-97 Bayram Öztürk
2017/682   162-45 Ali Kiloğlu
2017/683   163-14 Hıdır Arı

 

2017/684   158-41 İsmail Öztürk
2017/685   149-144 Ayşe Bıyık, Bilal Öztürk, Döndü Bıyık, Dursel Öztürk, Dursiye Öztürk, Dursun Öztürk, Fatma Kaygısız, Ferdi Bıyık, Ferdi Öztürk, Gülcan Öztürk, Hakan Bıyık, Mütala Öztürk, Nurcan Öztürk, Nurdan Yeşilgül, Rabia Bıyık, Recep Öztürk, Sabri Öztürk, Selda Öztürk, Taliye Bıyık,Tayfur Bıyık, Ümmühani Öztürk,Zeliha Bıyık, Zeynep Bıyık,ZübeyirÖztürk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+8 = ?