logo

24 Kasım 2017

Hava kirliliği küresel ölçekli çevre sorunu

hava kirliliği 2 hava kirliliği 1Niğde Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ başkanlığında Niğde çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde toplanıldı. Toplantıda Araçların ve ısınmada kullanılan yakıtların kalitesinin belirlenmesi ve hava kirliliği ile mücadelede alınacak önlemler ele alındı.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Hava kirliliğinin sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle özellikle kış aylarında vatandaşların da daha duyarlı olması gerekmekte olduğunu ifade etti.

Hava kirliliği küresel ölçekli çevre sorunlarının başında gelmekte olduğunu belirten Gençtürk; “Niğde’de araçların ve ısınmada kullanılacak yakıtların kalitesinin belirlenmesi, hava kirliliği ile mücadelede alınacak önlemler ve patolojik tıbbi atıkların taşıma ve bertaraf bedeli konuları ele alınmıştır. Modern yaşamın getirdiği şehirleşmenin bir sonucu olan hava kirliliği küresel ölçekli çevre sorunlarının başında gelmekte olduğunu belirtti.

Niğde’de hava kirliliğinin artmasının sebeplerini açıklayan Gençtürk; “  İlimizin topografik yapısı, atmosferik şartlar (inverziyon), meteorolojik parametreler (rüzgar hızı vb.) ve ağırlıklı olarak ısınmada fosil yakıt tüketimi gibi olumsuz etkenler kış sezonunda kirliliğin artmasına sebebiyet vermektedir. İlimizin 2016 – 2019 yılları Temiz Hava Eylem Planı uyarınca,  hava kalitesinin arttırılması için gerekli çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonlu bir şekilde yürütülmektedir. Hava kirliliği ile mücadelenin, bizim ve gelecek kuşaklarımızın sağlığı yönünden üzerinde önemle durulması gereken çok hassas bir konu” dedi.

Niğde’de hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Gençtürk; “Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğini önlemek için, Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılması,  yakıtların soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılması,  binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmesi, Kalorifer ve soba bacalarının her sezon başında mutlaka temizlenmesine dikkat edilmeli. Hava kirliliğinin azaltılması için kömür kullanımının azaltılarak bireylere doğalgaz kullanımına teşvik edilmesi ve bu konuda halkı bilinçlendirmeleri gerekti. Yeni yerleşim birimlerinde mümkünse merkezi ısıtma sistemleri kurulmalı ve enerji tasarrufu için bina yalıtımlarına özen gösterilmesi gerekmektedir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini önlemek için, Sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümlerinin yapılması, Baca gazı emisyonu sınır değerlerin üzerinde olan sanayi tesislerine yaptırım uygulanması, Emisyon değerleri uygun olmayan bacalara filtre sistemi uygulama zorunluluğunun bulunduğunun hatırlatılması, konuları hakkında görüşler sunulmuştur” diye konuştu.

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+8 = ?