logo

27 Ekim 2017

İHALE İLANI

T.C.

BOR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/19 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

 

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı                 : Niğde İli, Bor İlçesi, Gebere Mahallesi 145 Ada 57 parselde kayıtlı 9.037,00 m2 yüzölçümünde Tarla nitelikli taşınmaz.

Özellikleri                    : Satış memurluğumuzca hazırlanan kıymet takdiri raporuna vaki itiraz üzerine Bor Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/760 Esas 2017/229 Karar sayılı dosyasında yaptırılan bilirkişi raporuna istinaden taşınmazın toplam değerinin 43.287,00 TL olarak tespitine Bor Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/04/2017 tarih ve 2016/760 Esas 2017/229 sayılı kararı ile İİK. 128/a-son maddesi uyarınca kesin olarak karar verilmiştir.

Satışa konu taşınmaz ince bünyeli, killi-tınlı toprak yapısında, derin topraprofiline haiz, düz bir topoğrafyaya sahip, verim kapasitesi orta düzeyde, bölgede yetişebilen her türlü bitkinin yetiştirilebileceği, su tutma kapasitesi ve geçirgenliği iyi, organik maddece zayıf, erozyon problemi olmayan, makineli tarıma elverişli sulu tarım yapılabilen tarım arazisidir.

Adresi                          : Gebere Mahallesi Bor/Niğde

İmar Durumu             : Bor Belediye Başkanlığının 31/08/2016 tarih ve 2269 sayılı imar yazısında, Nazım İmar Planında Hobi Alanı (Emsal:0,10 Hmax:6,50 mt) içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti                        : 43.287,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

  1. Satış Günü : 06/12/2017 günü 14:20 – 14:25 arası
  2. Satış Günü : 02/01/2018 günü 14:20 – 14:25 arası

Satış Yeri                      : Bor Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Zemin Kat Bor/Niğde

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslimmasraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/10/2017

*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

 

 

    Uğur GENİŞEL

Satış Memuru

103867

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+1 = ?