logo

27 Nisan 2016

NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER ET VE SÜT İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

thumbnail_FOTO 5Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer et ve süt konusunda Meclis Araştırması istedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘Ülkemizde Et ve Balık Kurumu’nun özelleştirme kapsamında varlığı yok edildikten sonra yeniden faal kılındı. 2013 yılında kurum adı Et ve Süt Kurumu olarak değiştirildi. Et ve süt üreticisi sorunları, sürecin incelenmesi, mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların yapılması, et ve süt fiyatlarında üreticiden tüketiciye fiyat hareketlerinin de irdelenmesi, nedenleri ve sonuçları ile ele alınması’ için meclis araştırması istedi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer araştırma ile ilgili gerekçede de şu görüşleri dile getirdi:“ Et ve Balık Kurumu,Süt Endüstrisi Kurumunu, Yem Sanayi gibi kuruluşlar ülkemizde tarım ve hayvancılığın gelişimi adına kurulmuş ve bu bağlamda önemli hizmetler vermiş kuruluşlardır.Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, 28/08/1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturuldu. Et ve Balık Kurumunun kuruluşu, bu bağlamda devlet desteği ile gelişimi amaçlayan bir yaklaşımla oluştu. Hayvancılık ve et sektöründe de gelişme sağlamak, Kamu İktisadi Devlet Kuruluşlarını kurmak suretiyle özel sektöre öncülük etmek ve sanayinin gelişmesini ve sermaye birikiminin oluşmasını sağlanmak amaçlandı. Et ve Balık Kurumunu, Süt Endüstrisi Kurumunu, Yem Sanayi gibi kuruluşları kurmak suretiyle tarım ve hayvancılığın gelişmesi hedeflendi. Et ve Balık Kurumu hayvan alım ve kesimi, hijyenik üretim, veteriner hekimlerle modern et kombinlarının kuruluşu süreci oluştu. Hayvancılık et ve et ürünlerinde bir üretim sanayi yaratıldı. 20/05/1992 tarih ve 3088 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan kurum 22/01/1993 tarih ve 93/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile adı değiştirilerek “Et ve Balık Ürünleri A.Ş.” haline dönüştürüldü.35 iş yeri bulunan Et ve Balık Kurumu 18 işletmesinin satışı yapıldı, 3 işletme kapatıldı. 5‘i bedelsiz olarak resmi kurumlara devredilerek yok edildi. Süreç yapılanın yanlış olduğunun fark edilmesi ile 26/08/2005 tarih ve 2005/104 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararındaki; “…Şirketin yeniden yapılanması, AB normlarına uygun olarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi…” temel gerekçesi ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartıldı. 06/10/2005 tarih, 25958 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilendirilmesi onaylandı. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile adı Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 24/07/2006 tarih, 2006/T-25 sayılı kararı ile Yüksek Planlama Kurulu kararı onaylandı. 17/08/2006 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan statüsünde “Kurumun yeniden yapılandırılarak, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi” ve “Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak” hedef olarak belirlendi. 27.04.2013 tarihli Resmi Gazete’nin 4553 sayılı Kararı ile Et ve Balık Kurumu’nun adı Et ve Süt Kurumu olarak değiştirildi. Yeni yapılanma sürecinde yapılan çalışmaların yansıması,bu bağlamda yapılan çalışmaların irdelenmesi, gelişme sürecinin değerlendirilmesi amacı ile meclis araştırması açılması, et ve süt ürünlerinde yaşanan sorunların, et ve süt fiyat hareketleri ve oluşan sıkıntıların nedenlerinin de irdelenmesi amacı ile meclis araştırması açılması gereklidir” dedi.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+2 = ?